Успішно пройдений ре-сертифікаційний аудит – Ukrpol

Успішно пройдений ре-сертифікаційний аудит

                       

Успішно пройдений ре-сертифікаційний аудит згідно ISO 9001:2015 і FSSC 22000

24-27.04.2017 року аудиторами ТОВ «Інтерсерт-УКРАЇНА» в компанії ТОВ «Видавничий Дім «Укрпол» був проведений повторний аудит на відповідність вимогам ISO 9001: 2015 і FSSC 22000 ISO 9001: 2015 – система управління діяльністю організації з метою забезпечення її результативності. FSSC 22000 – система менеджменту безпечності харчової упаковки» Аудитори провели об’єднану сертифікацію двох виробничих майданчиків підприємства та відзначили збереження цілісності системи менеджменту при зростанні обсягів виробництва і розширення асортименту. Також до позитивних аспектів функціонування системи менеджменту на підприємстві віднесли високу культуру виробництва, залученість і націленість всього персоналу підприємства на покращення. Впровадження сертифікаційної схеми FSSC дає ТОВ «ВД «Укрпол» наступні переваги :

  • Розробка показників безпеки і конкретні заходи щодо їх поліпшення
  • Комплексне використання існуючих і діючих в компанії міжнародних стандартів
  • Визначення цілей і завдань для всього персоналу в області безпеки продукції
  • Самостійне управління системою безпеки
  • Проведення уважного і цілеспрямованого аудиту харчової безпеки на всіх етапах виробничого ланцюга від проектування до виробництва, зберігання і транспортування пакувальних матеріалів і упаковки.