08 травня 2024 р. на поліграфічному підприємстві «Видавничий Дім «Укрпол» професор кафедри ККППВ Книш О. Б. провів лабораторні заняття для працівників.

Професор кафедри ККППВ Книш О. Б. провів лабораторні заняття з дисципліни «Розрахунок і проектування пневмопривода» із здобувачами другого освітнього рівня «магістр» гр. ГМ-12м, які навчаються за дуальною формою освіти за освітньо-професійною програмою «Компютеризовані комплекси поліграфічного виробництва».