Polityka prywatności

Najnowsza aktualizacja: 15 Czerwiec 2024

Wydawnictwo Ukrpol LLC (“my”, “nas”, “nasz”) - ukraińska firma będąca właścicielem Serwisu https://ukrpol.ua/ (Serwis).

Dbamy o Twoją prywatność i w niniejszej Polityce prywatności („Polityka”) wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Możesz być odwiedzającym Serwis, potencjalnym klientem lub kandydatem do pracy w naszej relacji z Tobą:

 • Jesteś gościem Serwisu, gdy po prostu przeglądasz Serwis i przekazujesz nam swoje dane za pomocą plików cookie lub innych technologii śledzenia;
 • Jesteś potencjalnym klientem, gdy kontaktujesz się z nami mailowo, telefonicznie, poprzez nasze konta w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook czy LinkedIn), komunikatory internetowe, wypełniasz formularze online w Serwisie lub lub zapisujesz się do newslettera, kontaktujesz się z nami osobiście, poprzez pocztą lub za pomocą innych dostępnych środków komunikacji.
 • Jesteś klientem, kiedy kupujesz nasze towary lub usługi i kontaktujesz się z nami w celu uzyskania pomocy za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji.
 • Jesteś kandydatem na stanowisko, aplikując o pracę w naszym serwisie, a także kontaktując się z nami za pomocą dostępnych środków komunikacji, aby otrzymać informacje o ofertach pracy.

W niniejszej Polityce posługujemy się w szczególności definicjami zgodnymi z ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych”:

 • „właściciel” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która ustala cel przetwarzania danych osobowych, ustala skład tych danych oraz procedury ich przetwarzania;
 • „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną upoważnioną przez właściciela danych osobowych lub na mocy przepisów prawa do przetwarzania takich danych w imieniu właściciela;
 • „osoba, której dane dotyczą” to osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane;
 • „dane osobowe” oznaczają informacje lub zbiór informacji o osobie fizycznej, która została zidentyfikowana lub może zostać konkretnie zidentyfikowana (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, adres itp.).
 • „przetwarzanie” – każda czynność lub zespół działań, taka jak zbieranie, rejestracja, gromadzenie, przechowywanie, adaptacja, zmiana, odnawianie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie (dystrybucja, realizacja, przekazywanie), depersonalizacja, niszczenie danych osobowych, w szczególności za pomocą systemów informatycznych (zautomatyzowanych);
 • „Ustawa” — ustawa Ukrainy „O ochronie danych osobowych”.

Przetwarzając Twoje dane osobowe w sytuacjach opisanych w niniejszej Polityce, działamy jako właściciel danych zgodnie z ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych”.

ТОВ WYDAWNICTWO UKRPOL LLC — spółka zarejestrowana na Ukrainie pod kodem EDRPOU 32802333.

Zbieramy Twoje dane osobowe, gdy:

 • dokonujesz zakupu naszych towarów lub usług i podpisujesz z nami umowę;
 • kontaktujesz się z nami mailowo, telefonicznie, poprzez nasze konta w mediach społecznościowych lub komunikatorach internetowych;
 • wypełniasz formularze online w Serwisie;
 • kontaktujesz się z nami osobiście lub korespondencyjnie;
 • dwiedzasz nasz Serwis;
 • zapisujesz się do newslettera;
 • kontaktujesz się z nami w sprawie wolnych stanowisk pracy oraz gdy przesyłasz nam swoje CV za pośrednictwem naszego Serwisu;
 • dobrowolnie przekazujesz nam swoje dane, w tym w każdym innym przypadku w Serwisie, w którym świadomie zdecydowałeś się udostępnić swoje dane osobowe.

Zbieramy dane od osób odwiedzających Serwis, dane od potencjalnych klientów, dane od klientów i kandydatów do pracy:

Dane osób odwiedzających witrynę
Typ danych
Opis
Zebrane dane osobowe
(a) Informacje o plikach cookies
W naszym Serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, zapamiętywania Twoich preferencji, zapewnienia funkcjonalności naszego Serwisu oraz w innych celach.

Możemy zbierać informacje o użytkowaniu (strony przeglądane w naszym Serwisie, wyszukiwane hasła i wyniki wyszukiwania oraz inne informacje na temat korzystania przez Ciebie z Serwisu) do celów analitycznych. Używamy również niezbędnych, funkcjonalnych i marketingowych plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania przez nas z plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie

(b) Informacje zbierane automatycznie
Kiedy odwiedzasz nasz Serwis, możemy automatycznie zbierać pewne informacje o Tobie i Twoim urządzeniu.
Informacje te mogą obejmować nazwę domeny i adres IP Twojego urządzenia, typ przeglądarki, z której korzystasz, informacje techniczne, lokalizację geograficzną oraz informacje o Twojej wizycie na naszym Serwisie (czas trwania wizyty, oglądane produkty, czas odpowiedzi strony, ścieżki nawigacji, a także informacje o czasie, częstotliwości i sposobie korzystania przez Ciebie z usług itp.).
Dane potencjalnych klientów
(c) Informacje o potencjalnym kliencie
Kiedy kontaktujesz się z nami e-mailem, telefonicznie, za pośrednictwem naszych kont w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook lub LinkedIn), komunikatorów internetowych, wypełniasz formularze online w Serwisie lub zapisujesz się do newslettera, kontaktujesz się z nami osobiście lub pocztą, możemy zbierać pewne informacje o Tobie. Możemy przetwarzać te informacje w celu promowania naszych produktów i usług oraz komunikowania się z potencjalnymi klientami.
Dane takie mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę Twojej firmy i wszelkie inne informacje zawarte w komunikacji między Tobą a nami.
Dane klienta
(d) Informacje o kliencie
Możemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe związane z naszą relacją z klientem, a także inne informacje, które nam przekazujesz, w szczególności podczas podpisywania umowy. Możemy przetwarzać te informacje w celu zarządzania naszymi klientami i komunikowania się z nimi, prowadzenia rejestrów tej komunikacji i promowania naszych usług.
Informacje te mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), dane prawne wymagane do podpisania umowy, nazwę Twojej firmy oraz informacje zawarte w komunikacji pomiędzy Tobą a nami.
(e) Informacje o transakcjach i płatnościach
Przetwarzamy niektóre informacje finansowe i bankowe, aby otrzymać od Ciebie płatność za towary i usługi.
Informacje te obejmują Twoje dane kontaktowe, dane Twojej firmy oraz informacje dotyczące transakcji wymagane do realizacji zamówienia.
Dane kandydatów na stanowisko
(f) Informacje o kandydacie
Przetwarzamy Twoje dane związane z Twoją aplikacją na nasze wolne stanowiska pracy w ramach naszego procesu rekrutacyjnego.
Może to być Twoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe (telefon, e-mail), informacje o Twoim poprzednim miejscu pracy, wykształcenie i inne informacje istotne dla zatrudnienia.

Działając jako właściciel Twoich danych osobowych, my:

 • NIE gromadzimy ani nie przetwarzamy Twoich wrażliwych danych;
 • NIE korzystaj ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które wywołuje skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą, lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 • NIE sprzedajemy Twoich danych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych” („Ustawa”). Przepisy prawa szczegółowo wymieniają podstawy prawne, które pozwalają nam przetwarzać Twoje dane osobowe.

Przetwarzając dane osobowe, opieramy się na czterech z nich, a mianowicie:

Zgoda (art. 11 ust. 1 ust. 1) Ustawy)

Przetwarzamy dane osobowe, które zdecydujesz się przekazać nam za swoją zgodą. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Pamiętaj, że wycofanie zgody NIE oznacza automatycznie, że przetwarzanie, które miało miejsce PRZED wycofaniem zgody, jest niezgodne z prawem. Możesz wycofać swoją zgodę wysyłając nam wiadomość e-mail na adres ukrpol@ukrpol.ua lub kontaktując się z nami w inny dogodny sposób.

Uzasadniony interes (art. 11 ust. 1 pkt 6) Ustawy)

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, takich jak:

 • zapobieganie oszustwom;
 • do rekrutacji;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności naszego Serwisu.

Gromadzimy i wykorzystujemy tylko te dane, które są niezbędne do osiągnięcia tych celów i nie naruszają Twoich podstawowych praw i wolności.

Wykonanie czynu (art. 11 ust. 1 pkt 3) Ustawy)

Kiedy przekazujesz nam dane osobowe w celu zakupu naszych towarów lub usług, może to zostać potraktowane jako prośba o zawarcie transakcji (umowy) pomiędzy Tobą a nami.

Obowiązek przewidziany przepisami prawa (art. 11 ust. 1 pkt 5) Ustawy)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, takich jak spełnienie wymogów podatkowych lub regulacyjnych.

Jako administrator danych wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celach wskazanych w poniższej tabeli, gdzie szczegółowo określamy również rodzaj danych osobowych oraz podstawę prawną, na której się opieramy.

Cel przetwarzania
Rodzaj danych osobowych
Podstawa prawna
Strony trzecie (odbiorcy danych)
Źródło
Prowizja za usługi
(d) Informacje o kliencie
Wykonanie czynu (art. 11 ust. 1 pkt 3)
IT Enterprise ASystem ClickUp
klient
Przetwarzanie płatności
(e) Informacje o transakcjach i płatnościach
Wykonanie czynu (art. 11 ust. 1 pkt 3)
BAS IT Enterprise
klient
Komunikacja z klientami i potencjalnymi klientami (w tym odpowiadanie na zapytania i prośby, zapewnianie obsługi klienta, rozpatrywanie reklamacji i pomoc w wyborze produktów lub usług)
(c) Informacje o potencjalnym kliencie (d) Informacje o kliencie
Wykonanie czynu (art. 11 ust. 1 pkt 3)
Facebook Mailchimp
potencjalny klient klient
Rekrutacja
(f) Informacje o kandydacie na stanowisko
Uzasadniony interes (art. 11 (ust. 1 pkt 6)
BAS IT Enterprise ClickUp
kandydat na to stanowisko
Analityka, rozwój i ulepszanie Serwisu
(a) Informacje dotyczące plików cookie (b) Informacje zbierane automatycznie
Zgoda (art. 11 (ust. 1 pkt 1) Uzasadniony interes (art. 11 (ust. 1 pkt 6)
Google Analytics Webmill Web-Production
odwiedzający Serwisu
Działalność marketingowa
(a) Informacje dotyczące plików cookie (b) Informacje zbierane automatycznie (c) Informacje o potencjalnym kliencie (d) Informacje o kliencie
Zgoda (art. 11 (ust. 1 pkt 1)
Google Analytics Google Ads Facebook Mailchimp
odwiedzający Serwisu klient potencjalny klient
Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom
(a) Informacje dotyczące plików cookie (b) Informacje zbierane automatycznie
Uzasadniony interes (art. 11 (ust. 1 pkt 6)
Google Analytics Webmill Web-Production
odwiedzający Serwisu klient potencjalny klient
Zgodność z przepisami
(a) Informacje dotyczące plików cookie (b) Informacje zbierane automatycznie (c) Informacje o potencjalnym kliencie (d) Informacje o Kliencie (e) Informacje dotyczące transakcji i płatności (f) Informacje o kandydacie na stanowisko
Obowiązek przewidziany prawem (art. 11 (ust. 1 pkt 5)
BAS ASystem IT Enterprise ClickUp
odwiedzający Serwisu klient potencjalny klient kandydat

Jako administrator danych możemy przekazywać Twoje dane osobowe administratorom danych lub podmiotom trzecim zgodnie z przepisami prawa.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe do przetwarzania poza Ukrainą. W takich przypadkach postępujemy zgodnie z Prawem i dbamy o to, aby właściwe państwo zapewniało odpowiedni poziom ochrony danych.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe administratorom danych, którzy świadczą usługi w naszym imieniu na podstawie naszych instrukcji („dostawcy usług”), jeśli jest to zasadnie konieczne do zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady i świadczenia usług. Możemy udostępniać dane naszym przedstawicielstwom w różnych krajach (przykładowo „DRUKARNIA „UKRPOL” Sp. z o.o. w Polsce).

Współpracując z Facebookiem (Meta Platforms Ireland Limited), jesteśmy stroną Facebook Controller Addendum. Google LLC i pełnimy rolę niezależnych administratorów danych osobowych w usługach marketingu cyfrowego Google LLC, takich jak Google Ads. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies

Ponadto możemy przekazywać i ujawniać Twoje dane osobowe innym usługodawcom:

 • Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., Irlandia): do targetowania i komunikacji na Facebooku. Możesz przeczytać ich politykę prywatności tutaj;
 • IT Enterprise (LLC Przedsiębiorstwo Naukowo-Produkcyjne „Technologie Informacyjne”, Ukraina): w celu zautomatyzowania naszego wewnętrznego zarządzania. Możesz przeczytać ich politykę prywatności tutaj.
 • ClickUp (Mango Technologies, Inc, США): zautomatyzować nasze wewnętrzne zarządzanie. Możesz zapoznać się z ich polityką prywatności tutaj.
 • Webmil Web-Production („WEBMIL WEB PRODUCTION” LLC, Ukraina): w celu rozwoju i poprawy funkcjonowania strony internetowej. Możesz zapoznać się z ich polityką prywatności tutaj.
 • BAS Dokumentoobih KORP (“NetHelp Jarocki Piotr”, Polska): automatyzacja księgowości.
 • Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC, USA): do komunikacji marketingowej. Możesz zapoznać się z ich polityką prywatności tutaj;
 • Google Analytics (Google Ireland Limited, Irlandia): do celów analitycznych. Możesz zapoznać się z ich polityką prywatności tutaj;
 • Google Ads (Google Ireland Limited, Irlandia): dla reklamowania. Możesz zapoznać się z ich polityką prywatności tutaj.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie tego Serwisu. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności wszelkich witryn internetowych, do których łącza znajdują się w naszym serwisie. Nie kontrolujemy treści polityk prywatności i praktyk przetwarzania danych innych Serwisów i nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania.

Prowadzimy nasze oficjalne strony w różnych sieciach społecznościowych, w tym na Instagramie, Facebooku i LinkedIn. Do komunikacji z Tobą korzystamy również z komunikatorów. Pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych w sieciach społecznościowych i komunikatorach i zalecamy zapoznanie się z ich dokumentami dotyczącymi prywatności dotyczącymi gromadzenia przez nich Twoich danych osobowych.

Jako właściciel danych przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe uzyskane z Serwisu przez trzy lata, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub wyraźnie dozwolony przez prawo.

Aby skorzystać z prawa do usunięcia, możesz skontaktować się z nami pod adresem ukrpol@ukrpol.ua lub w inny dogodny sposób.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa organizacyjnego, technicznego, administracyjnego i fizycznego, aby zapewnić ciągłą poufność, integralność, dostępność i stabilność systemów i usług przetwarzających dane osobowe oraz niezwłocznie przywrócimy dostępność i dostęp do informacji w przypadku fizycznego lub technicznego incydent.

Co do zasady nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Podając nam swoje dane osobowe, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat i możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Jeżeli mają Państwo podstawy przypuszczać, że dane osobowe przekazało nam dziecko poniżej 18 roku życia, prosimy o kontakt pod adresem: ukrpol@ukrpol.ua.

W tej sekcji podsumowaliśmy Twoje prawa zgodnie z ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych”.

Ze swoich praw możesz skorzystać składając odpowiedni wniosek do ukrpol@ukrpol.ua

Prawo do informacji (art. 8 ust. 2 pkt 1-2 Ustawy)
 • wiedzieć o źródłach gromadzenia, lokalizacji swoich danych osobowych, celu ich przetwarzania, lokalizacji lub miejscu zamieszkania (zamieszkania) właściciela lub zarządcy danych osobowych lub udzielić odpowiedniego upoważnienia do uzyskania tych informacji osoby przez niego upoważnione, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo;
 • otrzymać informację o warunkach udostępnienia danych osobowych, w szczególności informacje o podmiotach trzecich, którym przekazywane są dane osobowe.
Prawo dostępu (art. 8 ust. 2 pkt 3-4 Ustawy)
 • dostęp do Twoich danych osobowych;
 • nie później niż trzydzieści dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez przepisy prawa, otrzymania odpowiedzi, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a także treści tych danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu (art. 8 ust. 2 pkt 5 Ustawy)
 • wniesienia do właściciela danych osobowych uzasadnionego żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
Prawo do sprostowania (art. 8 ust. 2 pkt 6 Ustawy)
 • zgłosić uzasadnione żądanie zmiany lub zniszczenia swoich danych osobowych przez dowolnego właściciela i zarządcę danych osobowych, jeżeli dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem lub są nierzetelne.
Prawo do ochrony danych osobowych (art. 8 ust. 2 pkt 7 Ustawy)
 • chronić swoje dane osobowe przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem na skutek umyślnego zatajenia, niepodania lub nieterminowego udostępnienia danych, a także przed podaniem informacji nierzetelnych lub godzących w honor, godność i reputację biznesową osoby fizycznej.
Prawo do złożenia reklamacji (art. 8 ust. 2 pkt 8 Ustawy)
 • złożyć skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do Komisarza lub sądu.
Prawo do skorzystania ze środków prawnych (art. 8 ust. 2 pkt 9 Ustawy)
 • zastosować środki prawne w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Prawo do rezerwacji (art. 8 ust. 2 pkt 10 Ustawy)
 • w trakcie wyrażania zgody dokonaj zastrzeżenia dotyczącego ograniczenia prawa przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do wycofania zgody (art. 8 ust. 2 pkt 11 Ustawy)
 • wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Prawa związane z automatycznym przetwarzaniem (art. 8 ust. 2 pkt 12-13 Ustawy)
 • znać mechanizm zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;
 • być chronionym przed zautomatyzowaną decyzją, która ma skutki prawne.

NIE stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.


Zachęcamy Cię do skontaktowania się z nami w pierwszej kolejności w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Pod tym adresem możesz składać odwołania i skargi: ukrpol@ukrpol.ua

W przypadkach przewidzianych przez Ustawę masz prawo wnieść skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do Komisarza Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka lub do sądu.

Będziemy współpracować z odpowiednimi organami rządowymi, aby rozwiązać wszelkie skargi związane z prywatnością, których nie można rozwiązać polubownie między Tobą a nami. Więcej o Wydziale Ochrony Danych Osobowych Sekretariatu Rzecznika można dowiedzieć się pod linkiem.

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę, aby uwzględnić określone aktualizacje, nowe technologie, wymogi prawne lub z innych powodów. O wszelkich zmianach poinformujemy poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki na naszym Serwisie. Zmiany takie wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu.

Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki. Dalsze korzystanie z naszego Serwisu po wejściu w życie zaktualizowanej Polityki oznacza zgodę na nowe warunki Polityki. Jeżeli zmiany w istotny sposób wpłyną na Twoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Polityki, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o zmianach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z niniejszą Polityką, naszą działalnością w zakresie przetwarzania danych lub Twoimi prawami jako osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych” i innymi obowiązującymi przepisami, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych poniżej:

WYDAWNICTWO UKRPOL LLC

 • Nasz adres: ul. Promyslova, 2-A, 2-B, Stryj, obwód lwowski, Ukraina;
 • Nasz numer telefonu: +38 (03245) 7-21-47;
 • Nasz adres e-mail: ukrpol@ukrpol.ua