Polityka prywatności

Last update: __ September 2022

Ukrpol Sp. z o.o (“Spółka”, “my”) dba o Twoją prywatność i dlatego udostępnia poniższe informacje. Na tej stronie możesz dowiedzieć się, jakie dane o Tobie zbieramy podczas interakcji ze Spółką, w jakim celu i w jaki sposób są one wykorzystywane, przechowywane, ujawniane itp., a także w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Niniejsza Informacja o Prywatności („Informacja”) opisuje, w jaki sposób postępujemy z danymi, które przekazujesz nam za pośrednictwem strony internetowej https://ukrpol.ua/ („Strona”). Opiera się na aktualnych przepisach dotyczących ochrony danych i wyjaśnia, w jaki sposób pracujemy, aby chronić Twoje prawa i Twoją integralność. Takie przetwarzanie może obejmować między innymi:

 • Zbieranie;
 • Nagrywanie;
 • Organizowanie;
 • Przechowywanie;
 • Uporządkowanie;
 • Wykorzystywanie;
 • Ujawnianie poprzez przesłanie;
 • Rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie;
 • Ograniczanie;
 • Usuwanie lub niszczenie.

Działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz.

Korzystając z naszej Strony, stajesz się naszym użytkownikiem. Jako użytkownik możesz należeć do kategorii:

 • Odwiedzający — gdy przeglądasz Stronę ;
 • Klient — gdy podajesz swoje dane osobowe za pośrednictwem naszych formularzy na Stronie;
 • Kandydat — jesteś naszym potencjalnym pracownikiem i aplikujesz na stanowisko.

Możemy przetwarzać dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

 • Wykonanie umowy — przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy;
 • Uzasadniony interes — przetwarzanie, które jest uzasadnione dla użytkownika i niezbędne do rozwoju naszych usług;
 • zgoda — w celu dodatkowego przetwarzania w określonych celach.

Możesz skontaktować się z nami, korzystając z następujących danych:

Zbieranie danych

Wykorzystujemy dane osobowe, które nam przekazałeś lub prosiłeś o ich zebranie, wyłącznie w celach wymienionych w niniejszej Informacji. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim wyłącznie w celach wymienionych w niniejszym dokumencie.

Nie sprzedajemy Twoich danych. NIE stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania, które wywołują jakiekolwiek skutki prawne lub inne podobnie istotne skutki.

Spółka świadomie nie gromadzi wrażliwych kategorii danych osobowych (dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań politycznych lub religijnych, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych, wyroków skazujących, a także danych dotyczących zdrowia, życia seksualnego, danych biometrycznych lub genetycznych). Prosimy nie podawać nam swoich danych osobowych, które należą do kategorii wrażliwej, o której mowa powyżej. Jeżeli Spółka nadal otrzymuje wrażliwe dane osobowe, przetwarzamy je zgodnie ze wszystkimi wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Dane, które zbieramy i przetwarzamy za pośrednictwem Strony oraz formularzy podzielone są na kategorie:

 • dane zbierane automatycznie (dane Odwiedzających);
 • dane przekazane nam przez Klienta;
 • dane przekazane nam przez Kandydata;
 • dane uzyskane od osób trzecich.
Dane zbierane automatycznie (dane odwiedzających)
Kategoria danych
Opis
Zamiar
Podstawa prawna
Dane techniczne
adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny; ustawienia języka, czas dostępu, adres żądanej strony, informacje o przeglądarce użytkownika (lub innym programie, za pośrednictwem którego uzyskuje się dostęp do Strony)
Prawidłowe działanie Strony
Uzasadniony interes
Niezbędne pliki cookie
Informacje niezbędne do działania Strony.
Poprawa doświadczeń podczas korzystania ze strony
Uzasadniony interes
Statystyczne pliki cookie
Informacje statystyczne generowane podczas korzystania z naszej Strony.
Statystyka i analityka
Zgoda
Ograniczenie przechowywania
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Przechowywane do 2 lat od ostatniego korzystania ze Strony
Dane przetwarzane na podstawie zgody
Przechowywane do 2 lat od ostatniego skorzystania ze Strony lub do wycofania zgody

Dane przekazane nam przez Klienta.
Kategoria danych
Opis
Zamiar
Podstawa prawna
Dane formularza zamówienia
Nazwa Numer telefonu Nazwa firmy
Zamawianie
Wykonanie umowy
WAŻNE: podczas przetwarzania płatności za pomocą Usług podmiotu przetwarzającego płatności, taki dostawca płatności może gromadzić Twój adres e-mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy, dane karty kredytowej i datę ważności oraz inne dane osobowe, które uzna za niezbędne do świadczenia usługi. Takie zbieranie danych osobowych jest regulowane zgodnie z zasadami i polityką podmiotów przetwarzających płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Twoje dane osobowe gromadzone przez strony internetowe osób trzecich. Zalecamy uważny dostęp do stron internetowych dostawców usług płatniczych i zawsze sprawdzanie ich polityki i zasad dotyczących gromadzenia danych osobowych.
Ograniczenie przechowywania
Dane przetwarzane na podstawie wykonania umowy
Przechowywane podczas korzystania z naszego serwisu + 3 lata

Dane przekazane nam przez Kandydata.
Kategoria danych
Opis
Zamiar
Podstawa prawna
Dane aplikacji
Nazwa Numer telefonu CV
Rekrutacja
Wykonanie umowy
Ograniczenie przechowywania
Dane przetwarzane na podstawie wykonania umowy
Przechowywany przez 1 rok po aplikacji

Dane uzyskane od osób trzecich

Ponadto możemy zbierać niektóre dane z usług stron trzecich. Pomaga nam to w:

 • rozwijać i ulepszać naszą Stronę Internetową;
 • zarządzać procesami wewnętrznymi;
 • odpowiadać na Twoje pytania i komunikować się z Tobą.

Zakres gromadzonych danych, cel i podstawa przetwarzania są określone w odpowiednich dokumentach dotyczących prywatności tych stron:

Kategoria osób trzecich
Zamiar
Narzędzia marketingowe i analityczne
Używamy różnych narzędzi analitycznych do promowania siebie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pełną listę narzędzi marketingowych i analitycznych.
Komunikatory
Korzystamy z różnych komunikatorów, aby komunikować się z Tobą w dogodny dla Ciebie sposób. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pełną listę komunikatorów.
Dostawcy płatności
Korzystamy z usług operatorów płatności w celu organizowania bezpiecznych przelewów finansowych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pełną listę operatorów płatności.
Media społecznościowe
Korzystamy z różnych mediów społecznościowych, aby komunikować się z Tobą i promować siebie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pełną listę mediów społecznościowych.
Usługi poszukiwania pracy
Do rekrutacji korzystamy z różnych usług poszukiwania pracy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pełną listę usług poszukiwania pracy.

WAŻNE: Możemy otrzymywać dane od stron trzecich, ale niekoniecznie będziemy je otrzymywać. Wszystko zależy od Twoich ustawień i używanych funkcji. Na przykład możemy otrzymywać dane, jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem komunikatorów.

Bezpieczeństwo, integralność i przechowywanie danych

Aby zapewnić integralność i poufność Twoich danych, nasze biuro posiada ochronę przy wejściu. Nasze biuro jest dostępne tylko przez bramki obrotowe i specjalne przepustki. Ponadto wszystkim gościom biura towarzyszy pracownik Spółki w celu zapewnienia przestrzegania wszystkich wymagań wewnętrznych polityk i zasad Spółki.

Firma używa szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL) do żądań użytkowników. Stosowane jest również szyfrowanie adresów URL, w tym w odniesieniu do ścieżki i nazwy zasobu (strony), parametrów zapytania, nagłówków i plików cookie, które często zawierają dane osobowe użytkownika. Hasło dostępu administratora bazy danych jest również szyfrowane.

Możesz skorzystać ze swojego prawa do usunięcia danych. W takim przypadku usuniemy Twoje dane z naszych serwerów w ciągu 30 dni od Twojego żądania. Możesz skorzystać ze swoich praw, wysyłając do nas żądanie na adres e-mail: ukrpol@ukrpol.ua

Udostępnianie i ujawnianie danych
Ogólne

Możemy przekazywać Twoje dane naszym pracownikom i partnerom w celach umownych. Twoje dane przekazujemy na następującej podstawie:

 1. Zgoda. Przekazujemy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody.
 2. Zgodność z prawem. Twoje dane osobowe będziemy udostępniać podmiotom trzecim w zakresie, w jakim będzie to konieczne:
  • w celu zastosowania się do nakazu rządu, orzeczenia sądowego lub obowiązującego prawa;
  • zapobiegając nielegalnemu korzystaniu z naszej Strony lub naruszaniu naszych zasad;
  • w celu ochrony przed roszczeniami osób trzecich;
  • aby pomóc w zapobieganiu lub badaniu oszustw.
 3. Przekazywanie stronom trzecim: umownie przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim w celu przetwarzania w naszym imieniu, z zastrzeżeniem środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę Twoich danych osobowych. Możemy przekazywać dane określonym firmom, konsultantom i wykonawcom zatrudnionym do świadczenia określonych usług w naszym imieniu, w tym przetwarzania płatności, analizy danych, dostarczania poczty e-mail, usług hostingowych, obsługi klienta i pomocy marketingowej.

WAŻNE: poprosimy o Twoją zgodę, jeśli przekazanie danych nie jest częścią umowy.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do różnych krajów, w tym do krajów UE, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i innych krajów, które nie są zdeterminowane do oferowania odpowiedniego poziomu ochrony danych na podstawie art. 45 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony) z odpowiednimi zabezpieczeniami określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych („RODO”).

Twoje dane osobowe przekazujemy stronom trzecim wyłącznie w ramach wymogów RODO. Zawsze zawieramy z nimi umowy o przetwarzanie danych („DPA”) i poważnie traktujemy przekazywanie danych osobowych. W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający posiada odpowiedni DPA, Firma może przyłączyć się do takiego DPA.

Wiek podmiotu danych

Spółka nie gromadzi świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.

Zawierając umowę ze Spółką, potwierdzasz, że ukończyłeś 16 lat i zgodnie z prawem Twojego kraju zamieszkania masz wszelkie prawa do przekazania nam swoich danych osobowych do ich przetwarzania.

Korzystanie z plików cookie

Używamy plików cookies, które są niezbędne do funkcjonowania Strony. Korzystając z plików cookies, otrzymujemy automatycznie zbierane dane. Możesz przeczytać więcej w naszej Polityce plików cookie.

Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie, możesz znaleźć instrukcje dotyczące zarządzania ustawieniami przeglądarki pod następującymi linkami:


Twoje prawa

Z poniższych praw możesz skorzystać, składając swoje żądanie pod mailem: ukrpol@ukrpol.ua.

Przestrzegamy najlepszych światowych praktyk w zakresie ochrony danych („RODO”) i reprezentujemy prawa tam zawarte.

Jako osoby, których dane dotyczą, masz następujące prawa:

Prawo
Opis
Prawo dostępu
Możesz poprosić o wyjaśnienie przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprostowania
Możesz zmienić dane, jeśli są niedokładne lub niekompletne.
Prawo do usunięcia
Możesz wysłać do nas prośbę o usunięcie Twoich danych osobowych z naszych systemów. Usuniemy je, chyba że prawo stanowi inaczej.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Możesz częściowo lub całkowicie zabronić nam przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu
Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
Prawo do wycofania zgody
Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.
Prawo do złożenia skargi
Jeśli Twoja prośba nie została spełniona, możesz złożyć skargę do organu regulacyjnego.

Urząd Ochrony Danych

Możesz złożyć skargę do organu nadzorczego swojego miejsca zamieszkania na terenie UE, Ukrainy.

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się z nami swoimi obawami w pierwszej kolejności we wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Aby odpowiedzieć na swoje zapytania, możesz skorzystać z następujących kanałów: ukrpol@ukrpol.ua.

W niektórych przypadkach masz prawo złożyć skargę dotyczącą wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych do organu ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z krajowym organem ochrony danych. Będziemy współpracować z odpowiednimi organami rządowymi w celu rozwiązania wszelkich skarg związanych z prywatnością, których nie można rozwiązać polubownie między Tobą a nami. Listę unijnych organów ochrony danych znajdziesz tutaj.

Zmiany w Informacjach o prywatności

Niniejsza Informacja może być od czasu do czasu zmieniana w związku z wdrażaniem nowych technologii, wymogami prawa lub w innych celach. Wyślemy Ci powiadomienie, jeśli zmiany te będą drastyczne i jeżeli wymagać tego będą obowiązujące przepisy, uzyskamy Twoją zgodę. Zachęcamy również do regularnego przeglądania niniejszej Informacji w celu sprawdzenia ewentualnych zmian.

Taka Informacja może zostać przekazane poprzez ogłoszenie na Stronie i/lub w inny sposób zgodny z obowiązującym prawem.

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z korzystaniem z naszej Witryny prosimy o kontakt poprzez:

Email: ukrpol@ukrpol.ua

Numer telefonu: +38 (03245) 7-21-47

Adres dla listów pocztowych: Ukraina, 82400, Województwo Lwowskie , miasto Stryi, ul. Promyslova 2А

Polski oddział: Warszawa, 02-691, ul. Obrzezna 5/712.

mykola.kovalchuk@ukrpol.ua

+48 737 465 733