Z dumą informujemy, że Ukrpol otrzymało status Upoważnionego Operatora Gospodarczego (AEO) "potwierdzający bezpieczeństwo i wiarygodność". Status ten potwierdza zgodność firmy z wysokimi standardami bezpieczeństwa i zaufania w handlu międzynarodowym.

Upoważniony Operator Gospodarczy to zasłużony status, który jest potwierdzany zgodnie z rygorystycznymi przepisami celnymi i podatkowymi. Stanowi on dowód na to, że firma spełnia określone kryteria, gwarantujące jej wiarygodność i bezpieczeństwo w międzynarodowych operacjach handlowych.

Status AEO otwiera przed firmą szeroki wachlarz korzyści. Obejmują one uproszczenie procedur celnych, przyspieszenie przepływu towarów przez granicę i obniżenie opłat celnych. Pomaga również poprawić reputację firmy w oczach międzynarodowych partnerów.

Upoważniony Operator Gospodarczy może korzystać ze specjalnych programów i korzyści mających na celu ułatwianie i wspieranie zagranicznej działalności gospodarczej. To sprawia, że status AEO jest kluczowym czynnikiem dla firm zaangażowanych w handel międzynarodowy.

Ukrpol demonstruje swoją pozycję lidera, stając się pierwszym odbiorcą statusu AEO "potwierdzającego bezpieczeństwo i niezawodność" na Ukrainie. Uznanie to świadczy o wysokim poziomie profesjonalizmu firmy i jej zaangażowaniu w międzynarodowy biznes.