Успішно пройдений ре-сертифікаційний аудит згідно ISO 9001:2015 і FSSC 22000

24-27.04.2017 року аудиторами ТОВ «Інтерсерт-УКРАЇНА» в компанії ТОВ «Видавничий Дім «Укрпол» був проведений повторний аудит на відповідність вимогам ISO 9001: 2015 і FSSC 22000

ISO 9001: 2015 – система управління діяльністю організації з метою забезпечення її результативності.
FSSC 22000 – система менеджменту безпечності харчової упаковки»

Аудитори провели об’єднану сертифікацію двох виробничих майданчиків підприємства та відзначили
збереження цілісності системи менеджменту при зростанні обсягів виробництва і розширення асортименту. Також до позитивних аспектів функціонування системи менеджменту на підприємстві віднесли високу культуру виробництва, залученість і націленість всього персоналу підприємства на покращення.

Впровадження сертифікаційної схеми FSSC дає ТОВ «ВД «Укрпол» наступні переваги :

• Розробка показників безпеки і конкретні заходи щодо їх поліпшення
• Комплексне використання існуючих і діючих в компанії міжнародних стандартів
• Визначення цілей і завдань для всього персоналу в області безпеки продукції
• Самостійне управління системою безпеки
• Проведення уважного і цілеспрямованого аудиту харчової безпеки на всіх етапах виробничого ланцюга від проектування до виробництва, зберігання і транспортування пакувальних матеріалів і упаковки.

FSSC укр рамка