Управління якістю

Виготовляючи тільки високоякісну продукцію, своєчасно виконуючи cвої зобов’язання, ми виправдовуємо очікування і потреби наших найвибагливіших замовників.

Гарантія високої якості та безпечності нашої продукції досягається шляхом функціонування системи управління якістю ISO 9001:2015 (ДСТУ 9001-2015), системою безпечності харчових продуктів ISO 22000:2005 (HАССР), системою добровільної лісової сертифікації за міжнародною схемою FSC® та системою менеджменту безпеки харчових продуктів FSSC 22000.

Продукція підприємства виробляється з високоякісної сировини з дотриманням всіх вимог законодавства, вимог нормативних документів, санітарних норм і правил, що дозволяє забезпечити досягнення лідируючих позицій на вітчизняному ринку поліграфії.

Стратегічною метою підприємства у сфері якості і безпеки продукції є:

  • Задоволення потреб замовників і споживачів в якісній і безпечній для здоров’я продукції,
  • Удосконалення управління виробництвом,
  • Поліпшення якості всіх процесів і продукції, поліпшення взаємовідносин на виробництві,
  • Забезпечення виконання вимог замовників щодо безпечності нашої продукції.

В 2007 році впроваджена автоматизована система управління технологічними процесами виробництва – A-System.

Вона оптимізує роботу, налагоджує взаємодію всіх підрозділів виробництва, що позитивно впливає на терміни і якість виконання замовлень.

Ефективно працює відділ технічного контролю здійснюючи контроль на всіх етапах виробничого процесу. Це дозволяє запобігти випуску бракованої продукції.

Політика у сфері якості і безпеки продукції підприємства направлена на:

  • Досягнення рівня національних та світових стандартів якості і безпеки продукції, шляхом ухвалення збалансованих рішень і оперативного їх впровадження, використання новітніх безпечних технологій та методів;
  • Забезпечення максимального задоволення вимог замовників у сфері якості продукції;
  • Мінімізацію ризику можливого негативного впливу продукції на здоров’я споживачів;
  • Особиста участь вищого керівництва і керівників всіх рівнів в розвитку і удосконаленні результативності системи управління якістю та елементів системи НАССР.
  • Залучення персоналу підприємства для досягнення стратегічних і повсякденних завдань і цілей, шляхом використання мотивацій, організації навчання і підвищення кваліфікації працівників;
  • Проведення систематичного моніторингу якості і безпеки продукції.

ПОЛІТИКА_290118
9001-2015 укр рамка22000-2005 укр рамкаFSSC укр рамкасертифікат FSC