Пройдена FSC® сертифікація

На початку 2016 року ТзОВ «ВД» Укрпол» отримав міжнародний сертифікат FSC SGS-COC-010629, код ліцензії FSC-C128653.
Головною метою нашої діяльності є виробництво якісної, конкурентоспроможної, безпечної, екологічно чистої продукції з паперу та картону, що не тільки задовольняє вимоги споживачів, але й виготовлений із сировини з сертифікованих або контрольованих джерел.
ТзОВ «Видавничий Дім «УКРПОЛ» докладає максимальних зусиль, щоб виключити закупівлю сировини з нелегально заготовленої деревини, і гарантує покупцям:
• продаж продукції, яка виготовлена на вимогу замовника, тільки з FSC сертифікованої картонної та паперової сировини;
• для виробництва FSC сертифікованої продукції купувати сировину тільки у FSC сертифікованих постачальників, які мають право постачати картонну та паперову сировину з FSC сертифікованої деревини;
• не використовувати при виробництві продукції з FSC заявою картонну і паперову сировину, вироблену з деревини з неконтрольованих джерел;
• докласти максимум зусиль по виключенню закупівлі картонної та паперової сировини для виробництва FSC сертифікованої продукції з деревини таких категорій:
- нелегально заготовленої деревини;
- деревини, заготовленої з порушенням традиційних і цивільних прав;
- деревини, заготовленої в лісах, де високі природоохоронні цінності піддаються загрозі в процесі лісокористування;
- деревини, заготовленої на ділянках, переведених в плантації або нелісові землі;
- деревини з лісів, де ведеться вирощування генетично модифікованих дерев;
- деревини, заготовленої з порушенням будь-якої з ключових конвенцій Міжнародної організації праці (МОП), включених до декларації МОП (1998 р.) про основоположні принципи і права на виробництві.
Лісова опікунська рада (The Forest Stewardship Council®) – це міжнародна організація, яка слідкує за розумним використанням лісових ресурсів.
Продукція з маркуванням FSC повідомляє споживачеві, що в її складі є деревна сировина, яка походить з добре керованих лісів та відповідальних джерел, де ведеться соціально та екологічно відповідальне лісове господарство. Це є гарантією того, що ліси будуть успішно відновлені після вирубування, а найбільш цінні ліси будуть збережені в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.
Ми відповідально підходимо до екологізації власного виробництва і самої продукції, тому хочемо запропонувати нашим клієнтам можливість замовляти FSC сертифіковану упаковку, тим самим зробити свій внесок в удосконалення управління лісами планети.

789