Поліграфічна фірма

Стратегія підприємства направлена на збільшення обсягів і розширення асортименту продукції, що випускається. Головною метою «Видавничого Дому» Укрпол» є постійне і максимальне задоволення потреб замовників, у високоякісних поліграфічних послугах.

4Наші головні задачі:

 • Підтримка і зміцнення репутації підприємства, як надійного постачальника продукції щонайвищої якості та безпечності;
 • Підтримка і вдосконалення інфраструктури підприємства;
 • Впровадження прогресивних організаційно-технічних заходів для підвищення ефективності виробництва і забезпечення якості і безпеки продукції
 • Підвищення рівня задоволеноaсті персоналу підприємства
 • Забезпечення належних умов праці;
 • Підвищення конкурентоспроможності продукції;
 • Поліпшення рівня обслуговування замовників;
 • Підвищення рівня компетентності персоналу .

Це досягається за рахунок:

 • Постійного вдосконалення системи менеджменту підприємства;
 • Використання передових технологій і сучасних, матеріалів, орієнтації на передові світові досягнення і досвід;
 • Постійного розширення виробництва і освоєнням випуску нових видів поліграфічної продукції і послуг;
 • Впровадження сучасних методів контролю якості продукції;
 • Підтримки і неухильного розвитку стійких партнерських відносин;
 • Роботи єдиною командою, створення психологічного клімату в колективі, де панує довіра, взаємоповага, узгодженість дій всіх підрозділів.