Re-certyfikacyjny audyt zgodnie z ISO 9001:2015 I FSSC 22000 został przeprowadzony z sukcesem

24-27.04.2017 roku audytorami firmy TOV ‘’Intersert-UKRAINA’’ w firmie TOV ‘’Wydawniczy Dom ‘’Ukrpol’’ został przeprowadzony powtórny audyt na zgodność z wymaganiami ISO 9001:2015 i FSSC 22000

ISO 9001: 2015 – system zarządzania działalnością organizacji dla zabezpieczenia jej rezultatywności

FSSC 22000- system zarządzania bezpieczeństwa produktów spożywczych

Audytorzy przeprowadziłi połączoną certyfikację dwóch hal produkcyjnych przedsiębiorstwa i zaznaczyłi
Utrzymanie integralności systemu zarządzania przy jednoczesnym zwiększeniu ilości produkcji i rozserzeniu asortymentu. Do pozytywnych aspektów funkcjonowania systemu zarządzania na przedsiębiorstwie odnieśli również wysoką kulturę produkcji, ukierunkowanie całego personelu firmy na ulepszenie.

Wprowadzenie certyfikacyjnego schematu FSSC daje TOV ‘’Wydawniczy Dom ‘’Ukrpol’’ następujące przewagi:

• Opracowanie wkaźników bezpieczeństwa i konkretnych działań dla ich poprawy
• Zintegrowane wykorzystanie istniejących i działających standardów międzynarodowych
• Określenie celów i działań dla całego personelu w dziedzinie bezpieczeństwa produkcji
• Samodzielne zarządzanie systemem bezpieczeństwa
• Przeprowadzenie starannego i celowego audytu bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach łańcucha produkcyjnego od projektowania do produkcji, magazynowania i transportowania i pakowania materiałów i pakowania

FSSC англ рамка