Certyfikacji FSC® przeszły

Na początku 2016 roku firma Ukrpol otrzymała międzynarodowy certyfikat FSC.

Będąc potężnym konsumentem kartonu, uważamy, że musimy wnieść swój wkład w udoskonalenie zarządzania lasami, a więc pragniemy, żeby 100% kartonu, który wykorzystujemy był certyfikowany.

Wspieramy zasady przyjęte przez FSC i deklarujemy, że drewno wykorzystywane do produkcji “Wydawniczego Domu”Ukrpol” spełnia następujące kryteria:

  • ma znane i legalne pochodzenie
  • nie pochodzi z nie certyfikowanych lasów albo z lasów o wysokiej wartości przyrodniczej
  • nie pochodzi z regionów konfliktów społecznych
  • nie pochodzi z plantacji i upraw genetycznie zmodyfikowanych

Nasza firma posiada certyfikat FSC, a cały proces od wycinania drzew do wytwarzania gotowej produkcji jest kontrolowany przez zewnętrzną organizację, która ciągle nadzoruje, żeby wymagania FSC były spełniane.

*Forest Stewardship Council (FSC)- organizacja międzynarodowa, która nadzoruje poprawne i mądre wykorzystanie zasobów leśnych.

Produkty, oznakowane logo FSC, informują konsumenta, że zawierają surowiec, który pochodzi z lasów, społecznie i ekologicznie nadzorowanych. Ten fakt gwarantuje, że lasy będą odnowione po ścinaniu drzew, a najcenniejsze lasy zostaną zachowane i ochronione dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Podchodzimy do ekologicznej kwestii naszych produktów z wielką odpowiedzialnością, a więc chcemy zachęcić i zaproponować naszym klientom możliwość zamawiania opakowań certyfikowanych FSC, przyczyniając się do udoskonalenia systemu zarządzania zasobami leśnymi świata.

789