FIRMA POLIGRAFICZNA

Postrzegamy siebie jako firmę, która zawsze oferuje swoje usługi według zasady: „Jakość, kompetencja, komfort”.

Strategia przedsiębiorstwa ukierunkowana jest na zwiększenie obszaru zamówień i rozszerzenie asortymentu produkcji. Główny cel Domu Wydawniczego „Ukrpol” to nieustanne i maksymalne zaspokajanie potrzeb naszych zleceniodawców poprzez wykonywanie wysokiej jakości usług poligraficznych.

4

Jest to możliwe dzięki:

  •         cigłemu udoskonaleniu systemu zarządzania przedsiębiorstwem,
  •          wykorzystywaniu przez firmę najnowocześniejszych technologii i materiałów oraz zorientowaniu firmy na najnowsze światowe osignięcia i doświadczenie,
  •          nieustannemu wzbogacaniu asortymentu produkcji i wprowadzaniu nowych usług poligraficznych,
  •          wprowadzaniu nowoczesnych metod kontroli jakości produkcji,
  •          podtrzymywaniu i rozwojowi stabilnej partnerskiej współpracy z kontrahentami, pracy zespołowej w sprzyjającej atmosferze zaufania, szacunku i kooperacji wszystkich działów dla osignięcia wspólnych celów.