Nasze osiągnięcia

Jestemy zawsze zapraszani przez naszych partnerów – producentów sprzętu poligraficznego do udziału w wystawach, w których bior udział tak znane firmy i ich przedstawiciele, jak HEIDELBERG, BOBST, NISSA, Ukraińska Grupa Poligraficzna. Spotkania z partnerami na targach w Angli , Niemczech , Austrii , Szwajcarii , Polsce , nowe kontakty, ciekawe propozycje odnonie rozwoju firmy, oraz wcielanie ich w życie – to wszystko dodaje nam pewnoci siebie i wiary w nasze możliwoci realizowania wysokiej jakoci produkcji.

O tym wiadcz otrzymane przez nas medale i nagrody: