Projektowanie

Dział projektowania wykonuje:

  • różne zadania zwizane z opracowaniem, udoskonaleniem przyszłej produkcji poligraficznej,
  • nowe projekty graficzne etykietek, opakowań, plakatów, broszur, prospektów i katalogów,
  • opracowanie istniejcego już projektu materiału, dostarczonego przez klienta,
  • opracowanie składu ksiżek i czasopism

Pracownicy działu poligraficznego wykonuj następujce funkcje:

  • projektowanie szablonów do wykrawania etykiet o skomplikowanym konturze,
  • projektowanie matryc do tłoczenia foli, tłoczenia wklęsłego lub wypukłego i blintowania,
  • projektowanie sztanc do sztancowania opakowań,
  • przygotowanie do druku specyficznych rodzajów poligraficznej produkcji,
  • wdrażanie nowych procesów technologicznych do produkcji

Jeli istnieje taka koniecznoć, nasi pracownicy przygotowuj całociowe wzorce opakowań w celu przeprowadzenia ich technicznej analizy przez klienta.