PRZYGOTOWANIA DO DRUKU

Dział przygotowania do druku sprawdza i przygotowuje elektroniczne wersje matryc do druku. Formy drukowe przyszłej poligraficznej produkcji tworz się przy pomocy nowych technologii. Specjalici działu tworz również rastry drukarskie oddzielnie dla każdego koloru, nanosz korekty i przenosz obraz na formy drukowe.

Wszystkie operacje wykonywane s przy pomocy współczesnych technik komputerowych i na nowoczesnych urzdzeniach CTP (Computer-To-Plate), co znacznie podnosi jakoć produkcji i pozwala przyspieszyć cykl produkcyjny aby skrócić czas oczekiwania na realizację zamówienia. Specjalici biegle posługuj się profesjonalnym oprogramowaniem do projektowania i innych specjalistycznych operacji.

Wyposażenie:

  • Urzdzenia do bezporedniej ekspozycji na formy drukowe (CTP):
  • KODAK Magnus 800 Quantum Platesetter
  • Heidelberg Prosetter 74
  • Creo® Trendsetter 800 II

Oprogramowanie:

  • HEIDELBERG MetaDimension
  • HEIDELBERG Signa Station
  • CREO® Prinergy
  • CREO® Preps