Відповідність вимогам міжнародних стандартів – Ukrpol

Відповідність вимогам міжнародних стандартів

Впровадження ISO стандартів!

З 2008 року ТОВ «Видавничий Дім» Укрпол » сертифікується німецькою компанією TÜV Thüringen (ТОВ «Інтерсерт-Україна»). Так 11-12 квітня 2013 року було проведено другий наглядовий аудит на відповідність вимогам міжнародних стандартів, а також національних стандартів і галузевих норм. Стандарти серії ISO 9001 прийняті більш ніж 90 країнами світу. За кордоном цей сертифікат вітається іноземними партнерами. Сама наявність сертифікату ISO 9001 є підтвердженням того, що компанія прагне випускати на ринок якісну продукцію і послуги, і підвищує ефективність своєї роботи. У ході дводенної аудиторської перевірки фахівці провели аналіз документації, роботи керівників вищої та середньої ланки, а також оперативного персоналу. За результатами аудиту невідповідностей виявлено не було. Аудитори ТОВ «Інтерсерт-Україна» склали звіт по другому наглядовому аудиту системи менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Згідно зі звітом – система менеджменту якості повною мірою відповідає вимогам цього стандарту.

«ISO 9001:2008 «Системи управління якістю. Вимоги» — міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до системи менеджменту якості. Цей стандарт був розроблений Технічним комітетом ISO/TK 176, підкомітет PK 2.

sale icon

Довідка: Дане видання ISO 9001 скасовує та замінює друге видання (ISO 9001:1994). ISO Вимоги до системи менеджменту якості, встановлені в даному міжнародному стандарті, доповнюють вимоги до продукції. Цей міжнародний стандарт може використовуватися внутрішніми та зовнішніми сторонами, включаючи органи по сертифікації, з метою оцінки здатності організації виконувати вимоги регламентів та власні вимоги. При розробці даного стандарту були враховані принципи менеджменту якості, встановлені в ISO 9000 та ISO 9004. Міжнародний стандарт ISO 9001:2000 спрямований на використання «процесного підходу» при розробці, введенні та вдосконаленні результативності системи менеджменту якості з метою підвищення задоволеності споживачів шляхом виконання їхніх вимог. До всіх процесів має застосовуватися принцип PDCA (Plan-Do-Check-Act), який ще називається циклом Демінга-Шухарта: Планування (Plan) розробка цілей та процесів, необхідних для досягнення результатів згідно з вимогами споживачів та політикою організації Здійснення (Do) реалізація процесів Перевірка (Check) постійний контроль процесів та продукції на відповідність політиці, цілям та вимогам до продукції Дія (Act) прийняття дій для постійного покращення показників процесів Стандарт був замінений на нове видання ISO 9001:2008 "Quality management systems - Requirements".